Sao Tây Hồ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – hệ thống quản lý chất lượng

Chúng tôi giảm bớt quy tắc không cần thiết, tập trung vào kết quả hoạt động trong công việc, kết hợp phương pháp tiếp cận quy trình với tư duy dựa trên rủi ro và sử dụng các chu trình P-D-C-A trong quản lý.

Dịch vụ của chúng tôi hướng đến khách hàng, chúng tôi nỗ lực đem đến những giá trị làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ vệ sinh công nghiệp, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng. Đồng thời chúng tôi không ngừng hoàn thiện phát triển doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp hơn, nâng cao tinh thần làm việc của người lao động, phát huy văn hóa tốt đẹp trong doanh nghiệp. Quy trình đồng bộ trong quản lý giúp tiết kiệm được thời gian, công sức và nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân viên. Cũng từ đó chúng tôi có thể phát hiện ra những thiếu xót và sớm cải thiện, đưa ra những giải pháp cải tiến kịp thời.