Mẫu Hợp Đồng Vệ Sinh Công Nghiệp Mới Nhất 2021

Hợp đồng Vệ Sinh Công Nghiệp là hợp đồng được ký giữa chủ đầu tư, chủ nhà hoặc chủ dự với công ty vệ sinh công nghiệp. Đây là thỏa thuận giữa hai bên bao gồm thông tin công ty, nội dung cam kết chất lượng, thỏa thuận về giá cả và thanh toán. Sau đây Vệ Sinh Công Nghiệp Sao Tây Hồ xin gửi đến bạn một mẫu hợp đồng vệ sinh công nghiệp cơ bản.

Vì sao cần ký hợp đồng Vệ Sinh Công Nghiệp?

Hiện nay, khi bạn đi thuê bất kỳ một dịch vụ nào có giá trị lớn thường sẽ cần ký kết hợp đồng thuê dịch vụ và dịch vụ vệ sinh công nghiệp cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, những hợp đồng vệ sinh công nghiệp có giá trị từ 10 triệu trở lên hoặc khách hàng là doanh nghiệp đều phải thực hiện hợp đồng bằng văn bản. Hợp đồng này được ký kết bởi các công ty thuê dịch vụ và doanh nghiệp có tư cách pháp nhân cho thuê.

Hợp đồng vệ sinh công nghiệp được ký kết vừa bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm của các bên liên quan vừa có sự ràng buộc các điều khoản về mặt pháp lý đối với các gói dịch vụ có giá trị lớn.

Mẫu Hợp Đồng Vệ Sinh Công Nghiệp Mới Nhất 2021

Dựa vào hợp đồng vệ sinh công nghiệp, hai bên mới có căn cứ để khi hoàn thành công việc hay khi xảy ra tranh chấp có thể đòi hỏi quyền lợi của mình. 

Là một đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp, uy tín, Sao Tây Hồ khuyên khách hàng và cả bên cung cấp dịch vụ vệ sinh nên chuẩn bị và tạo lập hợp đồng dịch vụ cho những công trình vệ sinh. Khách hàng của Sao Tây Hồ có thể tham khảo mẫu mới nhất dưới đây.

Xem thêm: Dịch Vụ Vệ Sinh Sau Xây Dựng Giá Rẻ| Vệ Sinh Uy Tín Chất Lượng

Mẫu Hợp đồng Vệ Sinh Công nghiệp mới nhất tại Sao Tây Hồ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số:……..HĐDV/2021/………

Công trình: ………………………………………………………………………. 

 Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

 

Căn cứ:

 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015
 • Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên;

Hôm nay, ngày……tháng … năm 2021, tại văn phòng Công ty ………………, chúng tôi gồm:

BÊN A             : (Bên thuê dịch vụ)……………………………………………………………..

Đại diện :…………………………..       Chức vụ: 

Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại :                       

Mã số thuế

Tài khoản số

Người thực hiện hợp đồng: …………………………..Chức vụ: 

BÊN B : (Bên công ty vệ sinh công nghiệp)………………………………………

Đại diện : ……………………………………… Chức vụ: ………………………….

Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại : …………………………………  

Số tài khoản : ………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế : …………………………

Hai bên cùng thảo luận và đồng ý ký kết hợp đồng này với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1 :   PHẠM VI CÔNG VIỆC

Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận tiến hành công việc Vệ sinh công nghiệp cho công trình ………………………………………….., Tại địa chỉ: ……………………………………….

Chi tiết công việc được quy định theo Phụ lục Hợp đồng số 01.

ĐIỀU 2 :   ĐƠN GIÁ VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

2.1. Đơn giá hợp đồng: Đơn giá cố định

Đơn giá trong Phụ lục Hợp

Bên B tiên lượng hết các khối lượng công việc theo Bảng phí dịch vụ vệ sinh công nghiệp – Phụ lục 01 do Bên B lập.

Giá Hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí mua các loại bảo hiểm, đồ bảo hộ công nhân, bảo hiểm công nhân, lợi nhuận của Bên B và mọi vấn đề liên quan đến công tác quản lý, chi phí thông tin liên lạc và tất cả các loại thuế liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật.

Bên B đảm bảo thực hiện dịch vụ với chất lượng đáp ứng yêu cầu của bên A và được hai bên thống nhất.

2.2. Giá trị Hợp đồng:

Tổng giá trị hợp đồng tạm tính bao gồm VAT: …………. đồng

(Bằng chữ:……………………………………………ngàn đồng.)

(Chi tiết Giá trị Hợp đồng được quy định theo Phụ lục Hợp đồng số 01)

 • Toàn bộ chi phí hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho việc vệ sinh do bên B cấp.
 • Khối lượng nêu tại Phụ lục số 01 là tạm tính, Khối lượng thanh quyết toán thực tế theo biên bản nghiệm thu giữa Bên A và Bên B.
 • Giá trên không bao gồm chi phí điện nước.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 • Thời gian bắt đầu cung cấp dịch vụ: Theo yêu cầu tiến độ của bên A và được bên A xác nhận ký nghiệm thu.
 • Tiến độ thi công: Bên B đảm bảo và cam kết thực hiện đúng tiến độ sau khi bên A bàn giao mặt bằng đầy đủ bao gồm điện nước và không có các nhà thầu khác thi công khi bên B bắt đầu nhận mặt bằng vệ sinh công nghiệp.
 • Những trường hợp bất khả kháng như mưa lớn, bão lụt, hỏa hoạn, …hợp đồng được gia hạn thêm bằng số ngày xảy ra sự cố bất khả kháng.

Hợp đồng này được chấm dứt khi các Bên hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình.

ĐIỀU 4 : ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN 

Phương thức thanh toán:  thanh toán bằng chuyển khoản.

Tiến độ thanh toán:

ĐỢT NỘI DUNG

TỶ LỆ
THANH TOÁN

1 Sau khi Bên B hoàn thành 4 tầng đầu tiên được nghiệm thu 20% Giá trị Hợp đồng

(Bao gồm VAT)

2 Sau khi Bên B hoàn thành 9 tầng tiếp theo được nghiệm thu 40% Giá trị Hợp đồng

(Bao gồm VAT)

3 Sau khi Bên B hoàn thành 9 tầng tiếp theo được nghiệm thu 40% Giá trị Hợp đồng

(Bao gồm VAT)

TỔNG CỘNG 100%

Hồ sơ của các đợt thanh toán bao gồm:

Hồ sơ tạm ứng (nếu có)

 • Giấy đề nghị tạm ứng;
 • Hóa đơn giá trị gia tăng theo giá trị tạm ứng (nếu Bên A yêu cầu);
 • Hồ sơ tạm ứng theo mẫu Bên A.  

Hồ sơ thanh toán theo đợt:

 • Giấy đề nghị thanh toán đợt;
 • Biên bản nghiệm thu bàn giao theo từng tầng hoặc khối lượng hoàn thành thực tế có chữ ký xác nhận của hai bên;
 • Hóa đơn giá trị gia tăng theo giá trị thanh toán;
 • Hồ sơ thanh toán theo mẫu Bên A.

Thời gian thanh toán: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ thanh toán đầy đủ và hợp lệ từ Bên B.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

 • Cung cấp mặt bằng đủ điều kiện để bên B thực hiện dịch vụ;
 • Tạo mọi điều kiện hợp lý cho Bên B thực hiện dịch Vụ;
 • Cung cấp và giải thích cho Bên B tất cả các quy định nội bộ của Bên A có liên quan đến việc thực hiện Dịch Vụ;
 • Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn Phí Dịch Vụ cho Bên B theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này;
 • Cung cấp điện nước cho bên B thực hiện dịch vụ.

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

 • Cung cấp Dịch Vụ đúng như quy định tại Điều 1 của Hợp Đồng này;
 • Cung cấp đầy đủ nhân lực, vật tư, dụng cụ, hóa chất để đảm bảo dịch vụ, đảm bảo tiến độ;
 • Trang bị kỹ năng và dụng cụ cần thiết cho Nhân Viên để thực hiện tốt Dịch Vụ;
 • Bên B đảm bảo cho toàn bộ Nhân Viên của mình chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy và các quy định nội bộ khác của Bên A trong suốt thời gian làm việc, 
 • Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với mọi mất mát, hư hỏng tài sản xảy ra trong thời gian làm việc do Nhân Viên của Bên B gây ra;
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng này Bên B không được hành động dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động kinh doanh của Bên A;
 • Chịu trách nhiệm cho toàn bộ rủi ro của các Nhân Viên phát sinh trong thời gian làm việc tại công trình của Bên A và duy trì bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho bên thứ ba.
 • Báo cáo đầy đủ và kịp thời về tiến độ thực hiện việc cung cấp Dịch Vụ khi có yêu cầu từ Bên A; 
 • Trong quá trình thi công nếu bên B làm vỡ kính, hỏng cửa, hỏng các hạng mục công trình khác có liên quan bên B sẽ phải bồi thường toàn bộ chi phí theo đơn giá thị trường. Phần chi phí này sẽ được khấu trừ trực tiếp vào giá trị thanh quyết toán.
 • Trong quá trình nghiệm thu nếu không đạt yêu cầu bên B phải tiến hành vệ sinh lại, mọi chi phí liên quan đến việc vệ sinh lại bên B chịu trách nhiệm hoàn toàn.

ĐIỀU 7: PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Hợp đồng này sẽ chịu sự chi phối và tuân thủ phù hợp với pháp luật Việt Nam.
 • Cả hai bên đồng ý mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng. Nếu việc tranh chấp không thể giải quyết theo phương thức này thì việc giải quyết sẽ do Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành đối với Các Bên.

ĐIỀU 8: QUY ĐỊNH KHÁC

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này chỉ được sửa đổi bằng văn bản khi có chữ ký của cả hai Bên.
 • Nếu một hoặc nhiều điều khoản nêu trong hợp đồng này bị vô hiệu hóa theo qui định của pháp luật hiện hành thì tính hiệu lực của các điều khoản còn lại của Hợp đồng này sẽ không bị ảnh hưởng.
 • Mọi sự thay đổi và bổ sung trên hợp đồng chỉ có giá trị bằng văn bản do hai bên đồng ý ký nhận. Các văn bản thay đổi, bổ sung cho hợp đồng này là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.
 • Hợp đồng này được lập thành bốn (04) bản chính bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ (02) bản, bên B giữ (02) bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Trên đây là mẫu hợp đồng vệ sinh công nghiệp cơ bản, tuy nhiên nội dung hợp đồng sẽ có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của hai bên, cũng như tính chất của công trình.

Chúng tôi hy vọng mẫu hợp đồng này sẽ cung cấp thêm thông tin hữu ích cho bạn.

Cần tư vấn thêm về dịch vụ vệ sinh công nghiệp, Quý khách vui lòng gọi số Hotline: 035 679 5528

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

 

(Kèm theo Hợp đồng số………    ngày     tháng     năm 2020)

 

STT Nội dung Mô tả chi tiết ĐVT KL Tính Đơn giá (vnđ) Thành tiền
1 Vệ sinh phần xây dựng Vệ sinh công nghiệp (Tổng vệ sinh) Đơn giá tính theo m2 sàn.

 • Vệ sinh sàn lát gạch
 • Vệ sinh hệ thống cầu thang bộ, Hành lang.
 • Vệ sinh hệ thống cửa gỗ, ổ điện, công tắc
 • Hút thảm (nếu có)

Vệ sinh tổng thể nhà vệ sinh: Làm sạch thiết bị, lau bàn đá, làm sạch bồn rửa mặt, bồn cầu, bồn tiểu cầu, tường, làm sạch sàn, lau cửa quạt thông gió. (Không bao gồm Vệ sinh hệ thống nhôm kính).         

2 Vệ sinh hệ thống nhôm kính cửa lùa + Toliet + cửa chống cháy+cửa gỗ Vệ sinh bằng phương pháp thủ công kết hợp hóa chất chuyên dụng. m2 
3 Vệ sinh kính ngoài nhà Vệ sinh bằng phương pháp thủ công kết hợp hóa chất chuyên dụng. m2
TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ
THUẾ VAT 10%
TỔNG CỘNG SAU THUẾ

 

Bằng chữ: …………………………………………………………………..

 

Đại diện bên A Đại diện bên B

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bạn vui lòng chờ